فرم مشارکت

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

میزان تحصیلات
ورودی نامعتبر

نوع تخصص
ورودی نامعتبر

محل پیشنهادی برای ویزیت بیماران
ورودی نامعتبر

آیا تمایل به مشارکت در طرح حامی کودکان(واریز مبلغ ماهیانه به حساب کودکان بی سرپرست) هستید؟
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

پست الکترونیک
ورودی نامعتبر

آدرس محل سکونت
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در