خوزستان| فراخوان واگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوصی واجدشرایط

2.10

به استناد بند 2-4 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/96 شورای عالی اداری، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی درنظر دارد، نسبت به واگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه و شیوه نامه جایگزینی مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی مورخ 22/07/97 و دستورالعمل واگذاری مراکز آموزشی وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی مصوب کمیته راهبردی موسسه، مورخ 12/03/98 به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان واجد شرایط در استان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در استان مراجعه و یا با شماره تلفن 061333778070 و 061333791333 ( سرکار خانم پورزر ) از ساعت 8 صبح الی 15 تماس حاصل نمایند . 

متقاضیان واجد شرایط حداکثر7 روز از تاریخ 26/03/98 لغایت 01/04/98  فرصت دارند درخواست مکتوب خود را به مرکز آموزش  علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی  استان خوزستان واقع در اهواز    کمپلو خیابان امیر کبیر جنوبی  مرکز علمی کاربردی استان اعلام کنند  .    

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در