بهزیستی خوزستان

به همت اداره کل بهزیستی ،جامعه خیرین حامی معلولان و اتاق اصناف اهواز

دومین جشن پیوند همدلان آسمانی ویژه 100 زوج برگزار شد
234566781

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در