تقدیر وزیر از مدیر کل بهزیستی

تقدیر دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از دکتر غلامرضا صدیق راد مدیر کل بهزیستی خوزستان،به جهت کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی و دستگاه برتر در حوزه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم.

متن تقدیر نامه:

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در