کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی توسط مدیر کل بهزیستی خوزستان

کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی توسط مدیر کل بهزیستی خوزستان

مدیر کل بهزیستی خوزستان در جشنواره شهید رجایی عنوان دستگاه برتر را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خوزستان :مدیر کل بهزیستی در جشنواره شهید رجایی رتبه اول در زمینه جلب رضایت و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مراجعین در گروه فرهنگی ،اجتماعی و رفاهی را کسب کرد.

 

بر اساس این گزارش همچنین از مدیر کل بهزیستی بعنوان دستگاه برتر در زمینه اجرای بهینه مصوبه مناسب سازی فضاهای اداری استان ویژه جانبازان و معلولین تقدیر شد.

متن لوح های تقدیر به شرح ذیل است:

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در