استاندار خوزستان در جلسه شورای اداری بهزیستی:

استاندار خوزستان در جلسه شورای اداری بهزیستی:

لزوم توجه به سلامت اجتماعی و عدالت محوری در استان

استاندار خوزستان در جلسه شورای اداری بهزیستی استان ضمن تشکر از فعالیت های ارزنده کارکنان این سازمان و تبریک هفته بهزیستی گفت : شعارامسال « بهزیستی محور مسئولیت و سلامت اجتماعی» نامگذاری شده است و سلامت اجتماعی عین خیر جمعی است و یکی از شق های حوزه سلامت است که حفظ، تأمین، ایجاد و برقراری آن از سلامت فردی سخت تر و پیچیده تر است..

غلامرضا شریعتی با بیان اینکه: در بحث سلامت اجتماعی درد پنهان است و به راحتی ابراز نمی شود و جامعه باید ابتدا برای درمان و سپس حل مشکلات اجتماعی بسیج شود گفت: در جامعه ما فرد بیمار طرد می شود و این موضوع کار شما را سخت می کند. فرهنگ سازی کنید و از جامعه بخواهید به جای ترس و طرد، سطح سلامت اجتماعی را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: باید تلاش شود سلامت اجتماعی جزء طرح تحول نظام سلامت قرار گیرد و سازمانهای بیمه گر باید این موضوع را تحت پوشش قرار دهند زیرا در سیستم توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور همواره عده ای از مسیر توسعه بازمی مانند و اگر به این گروه توجه نشود آسیب های جدی به بدنه سلامت اجتماعی کشور وارد خواهد شد.
استاندار خوزستان گفت: با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی و دانش اجتماعی، وظایف بهزیستی و مداخله آن در مسائل تخصصی تر شده و از یک نهاد حمایتی تبدیل به سیاستگذار و مجری در کارهای تخصصی کشور شده است.
شریعتی در این نشست ضمن اشاره به لزوم شناساندن خدمات و وظایف تخصصی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه اذعان داشت: سازمان بهزیستی با داشتن متخصصین و کارشناسان به روز، یکی از پیشروترین نهادها در وفق دادن سریع خود با نیازهای روز جامعه و پیشگیری از انواع آسیب هاست.
وی افزود: پیشگیری مهم ترین علت در جلوگیری از بخش قابل توجهی از بیماری ها، معلولیت ها و آسیب هاست و با غربالگری های به موقع می توان از بروز معلولیت ها تا حد زیادی جلوگیری کرد.
استاندار همچنین بیان داشت: مبارزه با مواد مخدر باید علمی و آکادمیک صورت گیرد و کار بهزیستی باید عمق و گسترش بیشتری پیدا کند.


وی افزود: استان خوزستان از تبعات جنگ به صورت جدی رنج می برد و گرچه در بعد عمرانی و اقتصادی این مشکلات تا حدی جبران شده است، در حوزه اجتماعی، آسیب ها همچنان پابرجاست.
وی همچنین گفت: این نشان می دهد کارهای اقتصادی در استان را بدون نگاه عدالت محور انجام داده ایم ،این کارها جمعی ،مدون و با دیدن تمام زوایای کار نبوده و در کنار این مسائل خدمات اجتماعی دیده نشده و حرکت اقتصادی در استان عدالت محورانه نیست و از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران می خواهیم در این زمینه ورود کنند و تصمیمات و اقدامات موثر برای اصلاح این روند پیشنهاد داده و به خلق ثروت و ارتقا سلامت اجتماعی استان کمک کنند.
شریعتی ضمن بیان اینکه وجود سازمانهای مردم نهاد حائز اهمیت است و باید نقشهای اساسی به آنها سپرده شود و بهزیستی نقش نظارتی داشته باشد ، یادآور شد: در بحث مشارکتهای مردمی، اعتماد سازی بین مردم نسبت به خدمات بهزیستی، حمایت و نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار، معلولان، سالمندان و بیماران روانی وسایر فعالیتهای تخصصی بهزیستی همه عضو افتخاری سازمان بهزیستی باشیم و خود را مسئول بدانیم و کمک کنیم در حوزه های تخصصی سازمان، بیش از پیش فعال بشود وخدماتش را ارائه دهد.
 

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در