دیدار صمیمانه استاندار خوزستان از دو مرکز سالمندان در اهواز و کارون

در هفتمین روز از سال نو، استاندار خوزستان به همراه مدیر کل بهزیستی و مسئولان محلی از مرکز نگهداری  سالمندان مرد طلوع همدلی در شهرستان کارون و مرکز نگهداری از سالمندان زن مهر جویان در اهواز بازدید ودر فضایی صمیمی از سالمندان دلجویی کردند.

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در