پرداخت الکترونیک اداره کل بهزیستی استان خوزستان

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

پست الکترونیک
ورودی نامعتبر

مبلغ (ریال)(*)
ورودی نامعتبر

انتخاب روش پرداخت

مجموع
0 ریال

وضعیت یا پیغام نمایش داده شده از بانک
ورودی نامعتبر

شماره پیگیری
ورودی نامعتبر

شماره ارجاع
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در