گزارش تصویری|خوزستان|غرفه بهزیستی در نمایشگاه هفته دولت

استقبال بازدید کنندگان از غرفه بهزیستی در نمایشگاه هفته دولت.

شنوایی سنجی،بینایی سنجی و مشاوره ژنتیک رایگان در غرفه بهزیستی(نمایشگاه بین المللی اهواز)

 سسشیسیسیسیسیس012نت

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در