خوزستان| گزارش بهزیستی خوزستان در خصوص رسیدگی به سالمند رها شده

در پی انتشار کلیپ سالمند رها شده در فضای مجازی، بانوی سالمند به مرکز نگهداری سالمندان بهزیستی در خرمشهر منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی خوزستان در پی انتشار کلیپی از یک بانوی سالمند در فضای مجازی که در خیابان رها شده بود با همکاری یک انجمن مردم نهاد، این سالمند شناسایی و به مرکز نگهداری سالمندان شهرستان خرمشهر منتقل شد.

بر اساس این گزارش پس از اعزام تیم اورژانس اجتماعی و انجام امور مددکاری توسط کارشناسان بهزیستی و با دستور قضایی، سالمند رها شده در خیابان به مرکز سالمندان منتقل و ساماندهی شد.

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در