معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خوزستان: اجرای طرح بلوغ و نوجوانی برای والدین نوجوانان

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خوزستان:
اجرای طرح بلوغ و نوجوانی برای والدین نوجوانان
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خوزستان با اعلام این خبر گفت: طرح آموزش والدین و توانمند سازی خانواده در بلوغ و نوجوانی در خوزستان کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خوزستان علی حسن زاده تصریح کرد: ۳۰نفر از روانشناسان مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی در دوره سه روزه از ۱۳لغایت ۱۵ اسفند آموزشهای لازم برای اجرای طرح را می بینند.
وی ضمن بیان اینکه هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی تقویت بنیه ی علمی مربیان طرح بلوغ و نوجوانی است گفت: در وهله اول این آموزش ها به روانشناسان مراکز مشاوره به عنوان آموزشگران طرح بلوغ و نوجوانی داده می شود تا توسط آنها به مخاطبان اصلی برنامه یعنی والدین نوجوانان ارائه شود.
علی حسن زاده با اشاره به اهمیت آموزش والدین در زمینه دوران بلوغ و نوجوانی فرزندان و جایگاه ویژه این آموزش ها در ارتباط بین بخشی و در روند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی افزود: دوره نوجوانی دوره ای پر فراز و نشیب بین کودکی و بزرگسالی است که با تغییرات بسیار سریع هیجانی و عاطفی و ارتباطی همراه است.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خوزستان ادامه داد: نوجوانان بایستی با کمک خانواده ها کنترل هیجان، مهارت های خودیاری و مدیریت روابط با همسالان را بیاموزند تا بتوانند گذار از کودکی به بزرگسالی را به بهترین نحو انجام داده و تبدیل به بزرگسالانی با کفایت و خشنود شوند.

حسن زاده در پایان خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط با والدین و توضیح ویژگی های نوجوانی، اختلالات شایع در نوجوانی و لزوم ارجاع تخصصی، پیش نیاز های اساسی برای مدیریت نافرمانی طبیعی و کاهش تعارض والد- نوجوان، روش های مدیریت مخالفت ورزی بهنجار در نوجوانی، توانمندسازی خانواده، مهارت های ارتباطی، فنون مذاکره و حل مساله و مدیریت مسائل خاص در نوجوانی از مهم ترین سرفصل های این دوره آموزشی است.