برگزاری دوره بازآموزی ویژه مدرسان و مربیان طرح مهارتهای زندگی

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خوزستان:

برگزاری دوره بازآموزی ویژه مدرسان و مربیان طرح مهارتهای زندگی   

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی خوزستان از برگزاری دوره آموزشی مهارت های زندگی ویژه مربیان (مدرسان) طرح مهارت های زندگی خبر داد و گفت: در راستای تقویت بنیه علمی مربیان طرح مهارتهای زندگی دوره آموزشی به مدت 4 روز در سالن اجتماعات مجتمع فتح المبین بهزیستی اهواز برگزار می شود.

.3.3

علی حسن زاده با اشاره به شرکت 34 مربی در دوره بازآموزی مدرسان مهارت های زندگی بیان داشت: در این کارگاه آموزشی مبحث مهارت های زندگی با رویکردی نوین توسط 2 نفر از مدرسین کشوری آموزش داده می شود.

وی افزود: برنامه مهارتهای زندگی به عنوان یکی از قدیمی ترین برنامه های پیشگیرانه کشور نیازمند تقویت زیر ساخت های علمی است تا بتواند همسو با یافته های مربوط به اثربخشی این برنامه، وارد زندگی روزمره مردم شده و به آنان کمک کند که خود را از آسیب های روانی-اجتماعی مصون نگه دارد.

.235

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در