عملکرد ستاد اقامه نماز در سال 92

 

عملکرد ستاد اقامه نماز بهزیستی خوزستان در سال 1392

 

1- دریافت عملکرد  فایل1   فایل2

 

2- برنامه ریزی،طرحها و برنامه ها

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در