سالمندان از موزه و آثار تاریخی شهرستان ایذه بازدید کردند

به مناسبت روز جهانی سالمندان ،تعدادی از سالمندان تحت پوشش بهزیستی،کمیتهامدادو کانون های بازنشستگی از موزه و آثار تاریخی شهرستان ایذه بازدید کردند.

تتاتاا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ایذه سعادت سواری رئیس اداره بهزیستی شهرستان ایذه در این باره گفت: به همت شورای ساماندهی سالمندان  گروهی ازسالمندان بهزیستی، کمیته امداد امام(ره)وتعدادی ازبازنشستگان کانونهای بازنشستگی شهرستان ایذه ازصنایع دستی وقالیبافی اداره میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان ایذه وشهرک صنعتی(شرکتهای روغن موتورتارازشیمی وشرکت فوم گستران نوریونولیت سازی ،شرکت کنسروماهی تن جنوب برکه) و آثار تاریخی شهرستان ایذه بازدیدکردند.

دراین بازدید اکبرنوروزی رییس  اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی باتبریک هفته سالمندان بر پیونددادن نسل قدیم باجدیدواستفاده ازتجربیات سالمندان تاکیدکرد.

 حمیدمسیحپورکارشناس سالمندان بهزیستی ایذه نیزباتشکرازحضورسالمندان، پیشگیری ومناسب سازی معابر شهری برای تسهیل تردد سالمندان وکنترل فشارخون وقندوچربی ودوری ازاسترس را برای سلامت سالمندی ضروری دانست و برهمراهی وهمکاری ادارات متولی سالمندان برای تحقق اهداف پیش روی شورای ساماندهی سالمندان تاکیدکرد.

 تتانتتننتنتتنبللب

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در