برگزاری اولین جلسه ورزش صبحگاهی سالمندان توسط اداره بهزیستی شهرستان ایذه

به منظور نشاط افزایی و افزایش امید به زندگی و سلامت جسمی و روانی سالمندان ، ساعت۸تا۱۰صبح روزجمعه ۱۰اسفند اولین جلسه ورزش صبحگاهی سالمندان درپارک امام رضا(ع)شهرداری ایذه باشرکت تعدادی ازسالمندان توسط اداره بهزیستی شهرستان ایذه برگزار شد.
رئیس اداره بهزیستی ایذه خاطر نشان کرد که این برنامه من بعد در روز های جمعه برگزار و تداوم خواهد داشت.

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در