⭕برگزاری جشنواره غذا ۲لغایت۳ اسفند ۹۷ به نفع کودکان بی سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان دزفول، در این شهرستان با استقبال پر شور مردم روبرو شد.