ضیافت مهر رمضان ویژه مددجویان بهزیستی با همت خیرین شهرستان در باغملک برگزار شد .

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در