نمایشگاه وفروشگاه صنایع دستی معلولین در دزفول برگزار گردید

 نمایشگاه وفروشگاه صنایع دستی معلولین در دزفول برگزار گردید

نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی معلولین مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی دزفول وهمچنین کانون ناشنوایان باهمت گروه اجتماع محور دستان سبز وبا همکاری اداره بهزیستی شهرستان دزفول درپارک خانواده دزفول برگزار گردید.این نمایشگاه به مدت 3 روز از تاریخ 14 لغایت 16 اسفندماه ادامه داشت.

رئیس اداره بهزیستی دزفول با بیان اهمیت آگاهسازی جامعه از توانمندیهای معلولان،تصحیح نگاه جامعه به معلولین را یکی از اصلی ترین اهداف این نمایشگاه دانست.سعید ایثاری همچنین متذکر شد اشتغال معلولین یکی از دغدغه های معلولین بوده که از دوجنبه اقتصادی و روانی تأثیر بسیار زیادی در افزایش اعتماد و عزت نفس معلولین دارد.

ایثاری همچنین 2 مورد از خواستهای معلولان از مسئولین شهر را اختصاص مکانی جهت نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات معلولین وهمچنین احداث پارک معلولین درشهرستان دزفول دانست.

در روز پایانی نمایشگاه صدیق راد مدیرکل بهزیستی استان خوزستان از نمایشگاه بازدید وانجام کارهای این چنینی را برای اعتلای فرهنگ به زیستی معلولان در جامعه مهم ارزیابی نمودند.

 

 

 

 

:: فراخوان مشارکت

داوطلب افتخاری پزشکی

:: فراخوان طراحی نشان

دریافت فایل

:: کتابخانه الکترونیکی

از کلیه علاقمندان به عضویت در بهزیستی دعوت به عمل می آورد از کلیه علاقمندان به عضویت در